THE SOCIETY FOR NONTRIVIAL PURSUITS S4NTP: UTopologies Sergiler — Kasa Galeri — 31 Ekim - 3 Kasım 2019, her gün 10:00 - 18:00  

Pek çok kaynak gelecekte insan ve otonom makinelerin (AI’ler) ağlarda tamamlayıcı anlamda eşit olarak işbirliği yapacağını tahmin ediyor. Bu bir Ütopya mı, Eutopya mı, yoksa bir Distopya mı?
The Society for Nontrival Pursuits (S4NTP), insanların ve makinelerin eylemleri paylaştığı ağ modellerini geliştiriyor: Tüm düğümler, paylaşılan bir süreç kümesinin genel evrimini etkileyecek kararlar verebiliyor. Tek yazarlık ortadan kalkıyor ve katılımcılar için görsel-işitsel deneyimin hangi yönünden kimin sorumlu olduğunu anlamak katılımcılar için bile zorlaşıyor.
UTopologies, her biri ayrı ayrı şekillendirilmiş bir gövdeye, mikrobilgisayara ve amplifikasyona sahip, ses ve ışık gibi yerel etkilere ve insanın varlığına açık olan çeşitli somutlaşmış düğümlerden oluşan bir ağ. İçsel durumlarını birbirine ileterek, özerk bir şekilde ya da birleşik insan/makine ağlarında davranışsal modeller oluşturabiliyor, böylece paylaşılan ya da çatışan akustik ve görsel davranışları müzakere edip koordine edebiliyorlar. Ağ canlı insan kodlamasına açık: Örüntüler halihazırda dolaşımda olanlarla birleşiyor, tezat oluşturuyor veya çarpışıyor; dolayısıyla “konser” ve “kurulum” arasındaki çizgileri bulanıklaştırıyor.

Özgeçmiş: THE SOCIETY FOR NONTRIVIAL PURSUITS (S4NTP); Alberto de Campo, Hannes Hoelzl ve UdK Berlin Bilgisayımsal Sanat sınıfının eski mezunları, öğrencileri ve dostları tarafından kuruldu.

THE SOCIETY FOR NONTRIVIAL PURSUITS