Golo Föllmer Two Hotels Sergiler — İTÜ MIAM Galeri — 31 Ekim - 3 Kasım 2019, her gün 10:00 - 18:00  

Kahire’de iki otel: Genişleyen Yeni Kahire’de beş yıldızlı lüks bir otel ve eski şehir merkezinde sade bir otel. Ses filmi bu iki karşıt yerin fotoğraflarını ve ses kayıtlarını birleştiriyor. Bir lobi gördüğümüzde, aynı zamanda bir lobi de duyuyoruz, ancak bu ses aynı yerden olmayabiliyor. Çoğumuz ekonomik zenginlik ve bunun karşıtlığına dair görsel ipuçlarını kolayca tespit edebiliyoruz. Farklı dünyaların sonik işaretlerini tanımlamak zor olabilir. Zenginlik ve yoksulluğun sonik ortamlarının ana özellikleri nelerdir?

Lüks oteller konforlu ve lüks konukseverlik sunmak için inşa edilmiştir. Bunun ötesinde, aynı zamanda bu oteller; temastan fakirliğe, hatta bunların işaretlerini duyup görmekten bile korunacak şekilde inşa edilirler. Bu, özellikle refah açığının geniş olduğu ülkelerde çarpıcıdır. Toplumun zengin kesimlerini, orada olduğu gibi sayıları çok daha fazla olan fakir kesimlerden izole etmek, etrafımızda aşırı seviyede fakirlik türleri olduğunda kendi zenginliğimizden keyif almayı neyin haklı çıkardığına dair içsel çatışmaların getirdiği acıyı dindirebilir. Uzun vadede iki dünya arasındaki yapay bölünmenin sosyal salgınlarla, terörle, kaosla, savaşla bölüneceği aşikâr. Belki henüz tam olarak belli değil, ama orada. Sesi duyulabiliyor.

Özgeçmiş: Golo Föllmer ses, radyo, medya ve deneysel müzik alanında araştırma, küratörlük ve sanatsal çalışmalar yapıyor. Kamusal alanda ses sanatı, ağ müziği ve radyo estetiği üzerine araştırmalar gerçekleştiriyor. RadioREVOLTEN (Halle 2006) ve Dystopie Sound Sanat Festivali (Berlin 2018) için küratörlük yaptı. Savvy funk/documenta radio 2017 için sanatsal çalıştırmalar gerçekleştirdi.

Golo Föllmer